Máy đo độ ph

- 13%Bút đo pH AD11
Bút đo pH AD11
1.100.000₫1.260.000₫
- 20%Bút đo PH HANNA HI98127
Bút đo PH HANNA HI98127
2.400.000₫3.000.000₫
- 8%Máy đo pH để bàn HI2210-02
Máy đo pH để bàn HI2210-02
Giá: Liên hệ
- 17%Máy đo PH cầm tay hana HI8314
Máy đo PH cầm tay hana HI8314
Giá: Liên hệ
- 10%Máy đo pH cầm tay Hanna Hi 8424
Máy đo pH cầm tay Hanna Hi 8424
8.550.000₫9.550.000₫
Máy đo độ pH trong thịt HI99163
Máy đo độ pH trong thịt HI99163
11.294.000₫11.294.000₫
- 16%Máy đo PH đất HANNA HI99121
Máy đo PH đất HANNA HI99121
10.152.000₫12.152.000₫
Máy đo pH Elmetron CP-105
Máy đo pH Elmetron CP-105
Giá: Liên hệ
Máy đo ph ORP Hanna HI8424
Máy đo ph ORP Hanna HI8424
9.200.000₫
Bút đo pH Horiba pH 11
Bút đo pH Horiba pH 11
2.500.000₫350.000₫
- 14%Máy đo pH Horiba pH 22
Máy đo pH Horiba pH 22
3.000.000₫3.500.000₫
- 6%Máy đo pH Horiba pH 33
Máy đo pH Horiba pH 33
Giá: Liên hệ
- 11%Máy đo pH cầm tay Horiba D-71G
Máy đo pH cầm tay Horiba D-71G
7.800.000₫8.800.000₫
- 11%Máy đo pH ORP để bàn Horiba F-71G
Máy đo pH ORP để bàn Horiba F-71G
8.950.000₫10.000.000₫
- 16%Máy đo độ pH MMPro PHM-061
Máy đo độ pH MMPro PHM-061
Giá: Liên hệ
- 14%Máy đo độ pH MMPro PHMKL-013M
Máy đo độ pH MMPro PHMKL-013M
4.200.000₫4.900.000₫
- 13%Máy đo pH đất Takemura DM-13
Máy đo pH đất Takemura DM-13
1.300.000₫1.500.000₫
- 15%Bộ kiểm soát pH Hanna BL931700-1
Bộ kiểm soát pH Hanna BL931700-1
5.500.000₫6.500.000₫
- 19%Bộ kiểm soát pH Hanna BL981411-1
Bộ kiểm soát pH Hanna BL981411-1
4.170.000₫5.170.000₫
- 26%Máy đo pH/ORP/ISE cầm tay HI 98191
Máy đo pH/ORP/ISE cầm tay HI 98191
14.339.700₫19.339.700₫
Máy đo DO/BOD HI98193
Máy đo DO/BOD HI98193
Giá: Liên hệ
Bút đo pH HI98103
Bút đo pH HI98103
Giá: Liên hệ
Bút đo pH HI98107
Bút đo pH HI98107
Giá: Liên hệ
Bút Đo ORP/Nhiệt Độ HI98120
Bút Đo ORP/Nhiệt Độ HI98120
Giá: Liên hệ
Bút Đo pH/ORP/Nhiệt Độ HI98121
Bút Đo pH/ORP/Nhiệt Độ HI98121
Giá: Liên hệ
Bút đo pH/Nhiệt độ HI98128
Bút đo pH/Nhiệt độ HI98128
Giá: Liên hệ
Bút Đo TDS DiST2 HI98302
Bút Đo TDS DiST2 HI98302
Giá: Liên hệ
Bút Đo EC DiST4 HI98304
Bút Đo EC DiST4 HI98304
Giá: Liên hệ
Máy Đo Oxy Hòa Tan Cầm Tay HI9142
Máy Đo Oxy Hòa Tan Cầm Tay HI9142
Giá: Liên hệ
Danh mục sản phẩm
  • Giảm giá
  • Theo giá
Gọi ngay