Máy ép túi ni lông

- 21%Máy hàn miệng túi Yamafuji FR-900W/P
Máy hàn miệng túi Yamafuji FR-900W/P
3.560.000₫4.500.000₫
- 13%Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-600
Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-600
2.800.000₫3.200.000₫
- 8%Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-700
Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-700
2.980.000₫3.250.000₫
- 13%Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-800
Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-800
3.400.000₫3.900.000₫
- 20%Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-1000
Máy hàn túi tay dài Yamafuji FS-1000
3.600.000₫4.500.000₫
- 21%Máy hàn miệng túi PFS-200
Máy hàn miệng túi PFS-200
590.000₫750.000₫
- 41%Máy hàn miệng tui PFS 250
Máy hàn miệng tui PFS 250
500.000₫850.000₫
- 62%Máy hàn miệng túi PFS-300
Máy hàn miệng túi PFS-300
300.000₫780.000₫
- 43%Máy hàn miệng túi PFS-400
Máy hàn miệng túi PFS-400
850.000₫1.500.000₫
- 32%Máy hàn miệng túi M11-300 mm
Máy hàn miệng túi M11-300 mm
1.350.000₫1.980.000₫
- 24%Máy hàn miệng túi M17-300 mm
Máy hàn miệng túi M17-300 mm
1.450.000₫1.900.000₫
- 20%Máy hàn miệng túi M1-300 mm
Máy hàn miệng túi M1-300 mm
1.450.000₫1.820.000₫
Máy hàn miệng túi M2-400 mm
Máy hàn miệng túi M2-400 mm
Giá: Liên hệ
Máy hàn miệng túi M2-500 mm
Máy hàn miệng túi M2-500 mm
Giá: Liên hệ
- 15%Máy hàn miệng túi M5-300 mm
Máy hàn miệng túi M5-300 mm
2.300.000₫2.700.000₫
- 7%Máy hàn miệng túi M5-400 mm
Máy hàn miệng túi M5-400 mm
2.650.000₫2.850.000₫
- 5%Máy hàn miệng túi nhấn tay PFS-500
Máy hàn miệng túi nhấn tay PFS-500
3.500.000₫3.700.000₫
- 14%Máy hàn miệng túi dập chân F700
Máy hàn miệng túi dập chân F700
3.050.000₫3.550.000₫
- 8%Máy hàn miệng túi đạp chân M6-400
Máy hàn miệng túi đạp chân M6-400
3.600.000₫3.900.000₫
Danh mục sản phẩm
  • Giảm giá
  • Theo giá
Gọi ngay