GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy phun sơnMáy phun sơn  ZS – 450 động cơ điện

- Công suất: 1500 W - Lưu lượng (Max): 2.0L/min - Trọng lượng: 13Kg - Áp suất : 3000PSI - Điện Áp: 220V

7.500.000 VNĐ

Máy phun sơn CY 1600

- Công suất 1600W   - Lưu lượng ( Max) 1.6L/min   - Áp Suất : 3000 PSI   - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

11.000.000 VNĐ

Máy phun sơn N&T PT 9100

- Công suất 1500W   - Lưu lượng ( Max) 2L/min   - Áp Suất : 3000 PSI   - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

7.500.000 VNĐ

Máy phun sơn Graco USA 390 PC

- Công suất 3000W   - Lưu lượng ( Max) 1.8L/min   - Áp Suất : 3300 PSI   - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

24.700.000 VNĐ

Máy phun sơn Graco USA GX 21

- Công suất 3500W   - Lưu lượng ( Max) 1.8L/min   - Áp Suất : 3000 PSI   - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

18.250.000 VNĐ

Máy phun sơn GTB - 795

- Công suất 3500W - Lưu lượng ( Max) 5.5L/min - Áp Suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

35.000.000 VNĐ

Máy phun sơn GTB - 595

- Công suất 2800W - Lưu lượng ( Max) 3L/min - Áp Suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

21.850.000 VNĐ

Máy phun sơn GTB - 495

- Công suất 2500W - Lưu lượng ( Max) 2.5L/min - Áp Suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

18.500.000 VNĐ

Máy phun sơn GTB-395

- Công suất 2000W - Lưu lượng ( Max) 2L/min - Áp suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

11.500.000 VNĐ

Máy phun sơn N&T 8350

- Công suất 2.5 HP - Lưu lượng ( Max) 8 - 10L/min - Áp Suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)

12.600.000 VNĐ

Máy phun sơn N&T 8350Plus

- Công suất: 3.5 HP - Lưu lượng ( Max): 8 - 10L/min - Áp Suất: 3000 PSI - Điện áp: 220V ( Điện 1 pha)

14.500.000 VNĐ

Máy phun sơn N&T 9495

- Công suất 2500W - Lưu lượng ( Max) 2.5L/min - Áp suất: 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)  

18.600.000 VNĐ

Máy phun sơn Hyundai HD600

- Công suất 1600W - Lưu lượng ( Max) 2.0L/min - Áp suất : 3000 PSI - Điện áp 220V ( Điện 1 pha)  

11.800.000 VNĐ

Máy phun sơn CY 2300

- Công suất: 2300W - Lưu lượng ( Max): 2.3L/min - Áp suất : 3000 PSI - Điện áp: 220V ( Điện 1 pha)  

19.800.000 VNĐ

Máy phun sơn CY 1800

- Công suất 1800W - Lưu lượng ( Max): 1.8L/min - Áp Suất : 3000 PSI - Điện áp: 220V ( Điện 1 pha)  

15.800.000 VNĐ

Máy phun bột, sơn DP-6880

- Công suất động cơ: 3000 W /4 HP   - Điện áp: 220V - 50Hz   - Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar / 3040 psi   - Lưu lượng phun lớn nhất: 8L / phút  

87.500.000 VNĐ

Máy phun sơn DP- 6331i

- Công suất động cơ: 1800 W /2.4 HP - Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi - Lưu lượng phun lớn nhất: 3.8L / phút - Dây phun: 1/4 - 15m  

54.500.000 VNĐ

Máy phun sơn Dolphin DP-6325

- Công suất động cơ:1400 W/ 1.8HP   - Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi   - Lưu lượng phun lớn nhất: 2.4L / min   - Đường kính bec phun: 0.23mm - 0.25mm   - Dây phun:1/4 - 15m  

28.250.000 VNĐ

Máy phun sơn, bột DolPhin DP 390

- Công suất động cơ: 950W /1.3HP - Điện áp:220V - 50Hz - Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi - Lưu lượng phun lớn nhất: 2.0 L / phút - Đường kính bec phun: 0.19mm - 0.21mm

17.250.000 VNĐ

Máy phun sơn, bột DolPhin DP- 6318H

- Công suất động cơ: 1000 W /1.3HP - Áp lực làm việc lớn nhất: 210 Bar/ 3040 psi - Lưu lượng phun lớn nhất: 1.8L / phút - Đường kính bec phun: 0.19 mm - 0.21mm - Dây phun: 1/4 - 15m

21.750.000 VNĐ