GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy khoan từMáy khoan từ điện BDS MAbasic 450

Công suất: 1150 W Điện áp: 230 V, AC 50 – 60 Hz Loại đầu kẹp mũi khoan: MT2, 19 mm (3/4’’) Đường kính mũi khoan: Ø12 – 40 mm Đường kính mũi khoan xoắn: Ø18 mm

21.848.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAB 100

Công suất: 1050W Đường kính mũi khoan: Ø12 – 30 mm Tốc độ: 460 vòng / phút Trọng lượng: 9.9 kg

17.994.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAbasic 200

Công suất: 900 W Điện áp: 230 V, AC 50 – 60 Hz Loại đầu kẹp mũi khoan: 19 mm (3/4’’) Đường kính mũi khoan: Ø12 – 32 mm Trọng lượng: 12 kg

14.920.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAbasic 400

Công suất: 1050 W Đường kính mũi khoan: Ø 12 – 35 mm Đường kính mũi khoan xoắn: Ø 16 mm Tốc độ 1: 430 vòng / phút Tốc độ 2: 760 vòng / phút    

19.070.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAbasic 850

- Công suất: 1700 W - Điện áp: 230 V, AC 50 – 60 Hz - Loại đầu kẹp mũi khoan: MT3, 19 mm (3/4’’) - Đường kính mũi khoan: Ø12 – 75 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø31.75 mm

34.470.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAB 455

- Công suất: 1150 W - Điện áp: 230 V, AC 50 – 60 Hz - Loại đầu kẹp mũi khoan: MT2, 19 mm (3/4’’) - Đường kính mũi khoan: Ø12 – 40 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø18mm

29.856.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAB 525

- Công suất: 1600 W - Loại đầu kẹp mũi khoan: MT3, 19 mm (3/4’’) - Đường kính mũi khoan: Ø12 – 50 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø20 mm

36.326.000 VNĐ

Máy khoan từ điện BDS MAB 825

- Công suất: 1800 W - Loại đầu kẹp mũi khoan: MT3, 19 mm (3/4’’), 32 mm (1/4") - Đường kính mũi khoan: Ø12 - 60 mm, Ø61 – 100 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø31.75 mm

Liên hệ

Máy khoan từ điện BDS MAB 845

- Công suất: 1800 W - Loại đầu kẹp mũi khoan: MT3, 19 mm (3/4’’), 32 mm (1/4") - Đường kính mũi khoan: Ø12 - 60 mm, Ø61 – 100 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø31.75 mm

Liên hệ

Máy khoan từ điện BDS MAB 1300

Công suất: 2300W Loại đầu kẹp mũi khoan: MT4, 32 mm (1/4") Đường kính mũi khoan: Ø60 – 130 mm Đường kính mũi khoan xoắn: Ø45 mm

Liên hệ

Máy khoan từ AGP SMD351L

- Công suất: 1100 W - Đường kính mũi khoan lỗ: Ø35 – 50 mm - Đường kính mũi khoan xoắn: Ø13 mm – 40 mm - Tốc độ không tải: 450/ 270 vòng / phút

Liên hệ

Máy khoan từ  AGP MD750

Công suất: 1800 W Đường kính mũi khoan lỗ: Ø75 – 50 mm Đường kính mũi khoan xoắn: Ø32 mm – 150 mm Đường kính khoan thường khi dùng với đầu cặp mũi khoan: Ø15 mm – 110 mm Lực giữ đế từ: 32000N

Liên hệ

Máy khoan từ ngang AGP PMD 3530

Công suất: 1100 W Đường kính mũi khoan lỗ: Ø35 – 30 mm Tốc độ không tải/có tải: 650/ 390 vòng / phút Lực giữ đế từ: 15000N  

Liên hệ