GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền MODULMáy đếm tiền MODUL 5688

- Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố - Có chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi

6.750.000 VNĐ

Máy đếm tiền MODUL 8800

- Tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố - Có chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi

7.950.000 VNĐ

Máy đếm tiền MODUL 2618

- Kiểm giả siêu chuẩn - Hệ thống lọc bụi, bảo vệ người sử dụng không hít phải bụi tiền độc hại. - Tốc độ nhận biết và xử lý kiểm giả tăng gấp nhiều lần so với hệ máy cũ. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mắt thần, mô tơ... thông qua hiển thị trên màn hình. - Chức năng séc lại máy khi đếm tiền bị báo lỗi.

6.790.000 VNĐ

Máy đếm tiền MODUL 1618LED

- Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền - Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ - Có chức năng đếm được các ngoại tệ - Tự động tách tờ (ấn định số tờ cần đếm) - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt trong việc cập nhật thông tin

6.990.000 VNĐ

Máy đếm tiền MODUL 0618W

- Bắt tiền giả chính xác 100%, báo lỗi ít. - Hoàn toàn tự động đếm và phân loại tiền lẫn loại. - Tự động nhận biết mệnh giá và chất liệu tiền. - Dùng động cơ to nguồn điện trực tiếp 220v nên máy rất khoẻ và bền - Sử dụng phần mềm điều khiển linh hoạt, trong việc cập nhật thông tin

5.980.000 VNĐ

Máy đếm tiền MODUL 2200C

- Tự động khởi động đếm và dừng - Có chức năng đếm được các ngoại tệ. - Có hai mặt số, có hệ thống lọc bụi. - Tự động kiểm tra hoạt động của máy báo sự cố như: mắt thần, mô tơ… thông qua hiện thị trên màn hình.

2.850.000 VNĐ