Thiết bị đóng gói

- 12%Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6060
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6060
28.500.000₫32.500.000₫
- 18%Máy dán thùng Carton Yamafuji AS523
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS523
26.500.000₫32.500.000₫
- 11%Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ9050T
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ9050T
48.500.000₫54.500.000₫
- 18%Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050
23.500.000₫28.600.000₫
- 10%Máy co màng Yamafuji BSD-350
Máy co màng Yamafuji BSD-350
13.500.000₫15.000.000₫
- 15%Máy co màng Yamafuji BSD-400
Máy co màng Yamafuji BSD-400
14.500.000₫17.000.000₫
- 22%Máy co màng Yamafuji BS-200
Máy co màng Yamafuji BS-200
10.500.000₫13.500.000₫
- 25%Máy co màng Yamafuji BS-4020
Máy co màng Yamafuji BS-4020
11.700.000₫15.700.000₫
- 12%Máy co màng Yamafuji BSD4020A (Tải 25 Kg)
Máy co màng Yamafuji BSD4020A (Tải 25 Kg)
35.500.000₫40.500.000₫
Máy khò màng co TH8623B
Máy khò màng co TH8623B
Giá: Liên hệ
- 22%Máy co màng và cắt màng Yamafuji FM5540
Máy co màng và cắt màng Yamafuji FM5540
35.500.000₫45.500.000₫
- 12%Máy co màng và cắt màng Yamafuji FM7060
Máy co màng và cắt màng Yamafuji FM7060
44.500.000₫50.500.000₫
- 15%Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F500
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F500
2.750.000₫3.250.000₫
- 22%Máy đóng dây đai thép Yamafuji A333
Máy đóng dây đai thép Yamafuji A333
6.700.000₫8.590.000₫
- 24%Máy đóng dây đai nhựa Yamafuji A19
Máy đóng dây đai nhựa Yamafuji A19
6.500.000₫8.500.000₫
- 17%Máy đóng dây đai thép Yamafuji KZ19B
Máy đóng dây đai thép Yamafuji KZ19B
19.500.000₫23.500.000₫
- 12%Máy đóng dây đai nhựa Yamafu​ji A25
Máy đóng dây đai nhựa Yamafu​ji A25
7.500.000₫8.500.000₫
- 16%Máy đóng đai Yamafuji SM10H (2 Motor)
Máy đóng đai Yamafuji SM10H (2 Motor)
12.500.000₫14.800.000₫
- 15%Máy đóng đai Yamafuji SM10T
Máy đóng đai Yamafuji SM10T
11.500.000₫13.500.000₫
- 12%Máy dán màng seal tự động HM LX-6000
Máy dán màng seal tự động HM LX-6000
16.500.000₫18.700.000₫
- 22%Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F200
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F200
2.150.000₫2.750.000₫
- 9%Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500A
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500A
2.950.000₫3.250.000₫
- 11%Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500B
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500B
3.850.000₫4.350.000₫
- 11%Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500C
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500C
3.850.000₫4.350.000₫
- 11%Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500D
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500D
3.850.000₫4.350.000₫
- 9%Máy dán màng nhôm tự động HM1800
Máy dán màng nhôm tự động HM1800
23.950.000₫26.250.000₫
- 14%Máy đóng đai Yamafuji KZB-I
Máy đóng đai Yamafuji KZB-I
10.500.000₫12.250.000₫
Máy đóng đai Yamafuji KZB-II
Máy đóng đai Yamafuji KZB-II
10.500.000₫
- 11%Máy đóng đai Yamafuji SM06T
Máy đóng đai Yamafuji SM06T
13.500.000₫15.250.000₫
- 2%Máy đóng đai tự động Yamafuji A​P8040
Máy đóng đai tự động Yamafuji A​P8040
45.500.000₫46.500.000₫
- 16%Máy đóng đai thép Yamafuji GD35
Máy đóng đai thép Yamafuji GD35
7.500.000₫8.950.000₫
- 4%Máy đóng đai thép Yamafuji KZ-16/19
Máy đóng đai thép Yamafuji KZ-16/19
27.500.000₫28.560.000₫
- 21%Máy cắt đai thép Yamafuji H400
Máy cắt đai thép Yamafuji H400
2.500.000₫3.150.000₫
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS123
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS123
Giá: Liên hệ
- 11%Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ 5050
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ 5050
18.300.000₫20.600.000₫
- 11%Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050B
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050B
23.500.000₫26.500.000₫
- 5%Máy dán thùng Carton Yamafuji AS223
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS223
26.500.000₫27.800.000₫
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS423
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS423
Giá: Liên hệ
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS323
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS323
Giá: Liên hệ
- 7%Máy đóng đai chạy pin Yamafuji Q1
Máy đóng đai chạy pin Yamafuji Q1
39.500.000₫42.500.000₫
Danh mục sản phẩm
  • Giảm giá
  • Theo giá
Gọi ngay