Logo Cung cấp Máy nông nghiệp, Máy chăn nuôi, Máy xây dựng chính hãng Giá tốt

Thiết bị đóng gói

- 12%
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6060
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6060
28.500.000₫32.500.000₫
- 18%
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS523
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS523
26.500.000₫32.500.000₫
- 13%
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ9050T
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ9050T
20.500.000₫23.500.000₫
- 17%
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ6050
19.500.000₫23.500.000₫
- 15%
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F500 Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F500
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F500
2.750.000₫3.250.000₫
- 12%
Máy đóng dây đai thép Yamafuji A333 Máy đóng dây đai thép Yamafuji A333
Máy đóng dây đai thép Yamafuji A333
7.600.000₫8.590.000₫
- 14%
Máy đóng dây đai nhựa Yamafuji A19 Máy đóng dây đai nhựa Yamafuji A19
Máy đóng dây đai nhựa Yamafuji A19
7.300.000₫8.500.000₫
- 17%
Máy đóng dây đai thép Yamafuji KZ19B Máy đóng dây đai thép Yamafuji KZ19B
Máy đóng dây đai thép Yamafuji KZ19B
19.500.000₫23.500.000₫
- 9%
Máy đóng dây đai nhựa Yamafu​ji A25 Máy đóng dây đai nhựa Yamafu​ji A25
Máy đóng dây đai nhựa Yamafu​ji A25
7.750.000₫8.500.000₫
Máy đóng đai Yamafuji SM10H (2 Motor) Máy đóng đai Yamafuji SM10H (2 Motor)
Máy đóng đai Yamafuji SM10H (2 Motor)
Giá: Liên hệ
- 15%
Máy đóng đai Yamafuji SM10T
Máy đóng đai Yamafuji SM10T
11.500.000₫13.500.000₫
- 22%
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F200 Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F200
Máy dán màng seal Yamafuji DCGY-F200
2.150.000₫2.750.000₫
- 9%
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500A
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500A
2.950.000₫3.250.000₫
- 11%
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500B
Máy Dán Màng Seal Yamafuji DGYF-500B
3.850.000₫4.350.000₫
- 11%
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500C
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500C
3.850.000₫4.350.000₫
- 11%
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500D
Máy dán màng seal Yamafuji DGYF-500D
3.850.000₫4.350.000₫
- 9%
Máy dán màng nhôm tự động HM1800 Máy dán màng nhôm tự động HM1800
Máy dán màng nhôm tự động HM1800
23.950.000₫26.250.000₫
- 14%
Máy đóng đai Yamafuji KZB-I Máy đóng đai Yamafuji KZB-I
Máy đóng đai Yamafuji KZB-I
10.500.000₫12.250.000₫
- 17%
Máy đóng đai Yamafuji KZB-II
Máy đóng đai Yamafuji KZB-II
9.500.000₫11.500.000₫
- 11%
Máy đóng đai Yamafuji SM06T Máy đóng đai Yamafuji SM06T
Máy đóng đai Yamafuji SM06T
13.500.000₫15.250.000₫
- 2%
Máy đóng đai tự động Yamafuji A​P8040 Máy đóng đai tự động Yamafuji A​P8040
Máy đóng đai tự động Yamafuji A​P8040
45.500.000₫46.500.000₫
- 13%
Máy đóng đai thép Yamafuji GD35 Máy đóng đai thép Yamafuji GD35
Máy đóng đai thép Yamafuji GD35
7.800.000₫8.950.000₫
- 4%
Máy đóng đai thép Yamafuji KZ-16/19 Máy đóng đai thép Yamafuji KZ-16/19
Máy đóng đai thép Yamafuji KZ-16/19
27.500.000₫28.560.000₫
- 21%
Máy cắt đai thép Yamafuji H400 Máy cắt đai thép Yamafuji H400
Máy cắt đai thép Yamafuji H400
2.500.000₫3.150.000₫
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ8060
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ8060
Giá: Liên hệ
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS123
Máy dán thùng Carton Yamafuji AS123
Giá: Liên hệ
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ 5050
Máy dán thùng Carton Yamafuji FXJ 5050
Giá: Liên hệ
Danh mục sản phẩm
  • Giảm giá
  • Theo giá
Gọi ngay