GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền SiliconMáy đếm tiền Silicon MC-9900

- Hoàn toàn tự động nhận biết mệnh giá Polymer. - Kiểm tra được tiền lẫn loại. - Có chức năng tách tờ và có chức năng chia mẻ (ấn định số tờ đếm). - Có đa mắt màu để kiểm tiền siêu giả và chính xác nhất. 

6.900.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2450B

- Thiết kế hiện đại, trọng lượng thấp. - Trang bị tính năng phát hiện tiền giả thông qua tia UV. - Khả năng đếm nhiều loại tiền với chất liệu và kích thước khác nhau. - Được trang bị nhiều lựa chọn chế độ đếm tiền thích hợp cho khách hàng.

2.350.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2550

- Thiết kế hiện đại, trọng lượng thấp. - Chức năng tự động đếm và dừng - Ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ.

3.050.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2350BN

- Thiết kế hiện đại, trọng lượng thấp. - Chức năng tự động đếm và dừng - Ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. - Phát hiện tiền giả thường

2.700.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-B12

- Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime - Trang bị công nghệ phát hiện tiền giả (bằng giấy) hiện đại. - Máy đếm tiền tốc độ đếm 1.000 tờ /phút - Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn.

2.600.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-B528

- Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime - Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn. - Có quạt hút bụi

2.550.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-A32

- Máy đếm tiền tự động, đếm tiền giấy và polime - Hiển thị màn hình LCD. - Máy đếm tiền tốc độ đếm 1.000 tờ /phút - Máy đếm tiền ấn định số đếm, đếm cộng dồn.

2.350.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2700

- Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ - Phát hiện tiền giả thường bằng UV, tiền ngoại tệ phân biệt bằng từ tính MG. - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại

2.350.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2300

- Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ - Phát hiện tiền giả thường bằng UV, tiền ngoại tệ phân biệt bằng từ tính MG. - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại

3.180.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-3600

- Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn - Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ - Phát hiện tiền giả thường bằng UV, tiền ngoại tệ phân biệt bằng từ tính MG. - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại

3.300.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-2900

- Có 2 màn hình LED và LCD trên máy giúp quan sát được tốt hơn - Có thêm 2 nắp đậy 2 đầu chống bụi bẩn - Tự động, đếm tiền giấy và polime, VNĐ và ngoại tệ - Phát hiện tiền giả thường bằng UV, tiền ngoại tệ phân biệt bằng từ tính MG.

3.450.000 VNĐ

Máy đếm tiền Silicon MC-3300

- Phát hiện tiền giả thường bằng UV, tiền ngoại tệ phân biệt bằng từ tính MG. - Đếm được USD & EURO ( đếm thông thường ). - Máy đếm tiền ấn định số tờ cần đếm, đếm cộng dồn, đếm mẻ. - Tự động, đếm tiền giấy và polime VNĐ và ngoại tệ các loại

3.200.000 VNĐ