GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Đầu phát điệnĐầu phát điện 3 pha HTA16.0T

Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T   Đầu phát điện: HTA16.0T Công suất định mức: 18.5 kVA Công suất dự phòng: 21.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V

Liên hệ

Đầu phát điện 3 pha HTA15.0T

Đầu phát điện 3 pha HTA15.0T THÔNG SỐ KĨ THUẬT Đầu phát điện: HTA15.0T Công suất định mức: 16.8 kVA Công suất dự phòng: 18.5 kVA

Liên hệ

Đầu phát điện 3 pha HTA12.5T

Đầu phát điện 3 pha HTA12.5T   THÔNG SỐ KĨ THUẬT Đầu phát điện: HTA12.5T Công suất định mức: 14.0 kVA Công suất dự phòng: 15.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V

Liên hệ

Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T

Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T   THÔNG SỐ KĨ THUẬT Đầu phát điện: HTA9.0T Công suất định mức: 10.4 kVA Công suất dự phòng: 11.3 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V

Liên hệ

Đầu phát điện 3 pha Hữu Toàn HTA6.5T

Đầu phát điện 3 pha Hữu Toàn HTA6.5T   THÔNG SỐ KĨ THUẬT Đầu phát điện: HTA6.5T Công suất định mức: 7.5 kVA Công suất dự phòng: 8.1 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V

Liên hệ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S

Đầu phát điện HTA16.0S   THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA16.0S Công suất định mức: 14.5 kVA Công suất dự phòng: 16.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA15.0S

Đầu phát điện HTA15.0S   THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA15.0S Công suất định mức: 13.5 kVA Công suất dự phòng: 15.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện HTA12.5S

Đầu phát điện HTA12.5S   THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA12.5S Công suất định mức: 11.3 kVA Công suất dự phòng: 12.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện HTA9.0S

Đầu phát điện HTA9.0S   THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA9.0S Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện HTA6.5S

Đầu phát điện HTA6.5S   THÔNG SỐ KĨ THUẬT: Dynamo HTA6.5S Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S

Đầu phát điện HTA4.0S Thông số ký thuật: Dynamo HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA2.8S

Đầu phát điện HTA2.8S   Thông số kĩ thuật: Dynamo HTA2.8S Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V

Liên hệ

Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)

Đầu phát điện 3 Pha SAMDI (5KW-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

Liên hệ

Đầu phát điện 1 Pha SAMDI (3W-20KW)

Đầu phát điện SAMDI (3W-20KW)   Sử dụng 100% dây đồng, đạt 100% công suất Sản phẩm chất lượng cao của tập đoàn Samdi Group

Liên hệ

Đầu phát điện Daibang (2KW-50KW)

Dynamo Phát điện Đại bàng có loại 1 pha và 3 pha công suất từ (2KW-50KW)

Liên hệ

Đầu Phát Điện Phát Hàn

-Dynamo Cater AH200 -Dynamo Cater AH250 -Dynamo Cater AH300

Liên hệ