GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền BALIONMáy đếm tiền Balion NH-405

- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polymer - Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Có hệ thống hút bụi. - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới.

6.450.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH-201

- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polymer - Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Có hệ thống hút bụi. - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới.

2.500.000 VNĐ

Máy đếm tiền BALION NH-3110

- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polymer - Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Có hệ thống hút bụi. - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới.

6.700.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH-3112

- Máy tự động đếm, kiểm tra tiền giả ,tiền siêu giả polyme - Hiển thị 3 mặt số, có mặt số kéo dài. - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn. - Có phần mềm kiểm giả mới - Nhận biết tiền lẫn loại.

6.480.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH-307S

- Đếm tự động, đếm ấn định số, phát hiện tiền lẫn loại - Kiểm tra tiền giả, siêu giả Polyme, tiền lẫn loại - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả mới qua máy tính - Có hệ thống hút lọc bụi

5.990.000 VNĐ

Máy đếm tiền BALION NH-306S

- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả - Tự động kiểm tra tình trạng máy - Có 2 màn hình hiển thị (trên máy và màn kéo dài) - Kiểm tra mệnh giá in chìm - Kiểm tra kích thước và độ dài của tiền

6.200.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH-314S

- Tự động đếm, kiểm tra tiền giả, tiền siêu giả polyme. -Tự động nhận biết tiền lẫn loại. - Hiển thị 2 mặt số, có mặt số kéo dài. - Đếm ấn định số, đếm cộng dồn có hút bụi - Tự động kiểm tra tình trạng máy. - Nâng cấp chương trình kiểm tra tiền giả qua máy tính.

5.850.000 VNĐ

Máy đếm tiền BALION NH – 312

- Phát hiện tiền giả phát quang. kiểm tra tiền giả bằng tia cực tím - Tự động khởi động và tự động dừng - Tự động xóa số về không - Chức năng đếm cộng dồn số - Có hút bụi làm sạch mắt đếm

2.990.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH–301

- Máy đếm tiền chuẩn xác 100% - Tự động đếm và xoá số về 0 - Chức năng ấn định số đếm, đếm cộng dồn - Có 2 màn hình hiển thị - Tự hút bụi làm sạch mắt đếm.

2.850.000 VNĐ

Máy đếm tiền Balion NH – 202

- Đếm và kiểm tra tiền giả phát sáng bằng tia cực tím - Màn hình hiển thị LCD có đèn nền tuyệt đẹp - Tự động khởi động và dừng - Tự động xóa số về 0 và đếm cộng dồn số đếm - Có hai màn hình hiển thị số và một màn hình kéo dài

Liên hệ

Máy đếm tiền Balion NH-103

- Đếm cộng dồn, đếm ấn định số - Hiển thị 02 màn hình LCD và 01 mặt số kéo dài - Đếm tự động, phát hiện tiền giả thông thường (tiền giấy). - Tự động khởi động và tự động dừng - Tự động xóa số về 0

Liên hệ

Máy đếm tiền BALION NH-305S

- Tự động đếm và phát hiện các loại tiền giả, tiền siêu giả Polyme, tiền bẩn, tiền nhiễm hoá chất. - Phân biệt mệnh giá khác nhau bằng công nghệ tiên tiến nhất. - Có 2 màn hình hiển thị (trên máy và màn kéo dài) - Chức năng ân định số đếm, đếm cộng dồn, hút bụi - Nâng cấp chương trình kiểm giả mới qua cổng cài chuyên dụng

Liên hệ