GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy kiểm tra ngoại tệMáy kiểm tra ngoại tệ GLARY 500H

- Màn hình tinh thể lỏng - Kiểm tra 09 loại ngoại tệ: USD, EUR, HKD, GBP, CAD, JPY, AUD, CNY, SGD giả. - Cộng tổng số tờ, tổng giá trị của từng loại. - Phần mềm mới nhất, tự động nhận biết mệnh giá.

6.950.000 VNĐ

Máy đếm kiểm tra cọc ngoại tệ SHARK-600

- Máy kiểm đếm 05 loại ngoại tệ: USD, Euro, JPY, GBP, CAD. - Phần mềm cao cấp kiểm tra các loại ngoại tệ giả, siêu giả mới nhất hiện nay. - Đếm và kiểm tra chính xác 100%. - Cộng tổng số tờ, tổng giá trị từng loại, phân loại mệnh giá khác nhau.

38.800.000 VNĐ

Máy kiểm đếm cọc ngoại tệ SHARK-100

- Chuyên đếm và kiểm giả cả bó. - Phần mềm cao cấp kiểm tra các loại ngoại tệ giả, siêu giả. - Đếm và kiểm tra chính xác 100%. - Tốc độ đếm 1000tờ/phút.

38.500.000 VNĐ

Máy kiểm tra ngoại tệ giả CASHTA FT-20

- Phát hiện được 6 loại ngoại tệ giả thông dụng : USD, EUR, JPY, HKD, GBP & CAD, CNY - Phát hiện tiền giả bằng tia UV+ Từ tính ( MG ) + phân tích loại giấy tiền ( IR ) + phân tích kích cỡ tờ tiền + nhận diện bằng hình ảnh ( RGB ) - Tốc độ đếm êm và cực kỳ chính xác - Hàng liên doanh Đức + Trung Quốc

5.100.000 VNĐ

Máy kiểm tra ngoại tệ Oudis DL-220

- Máy kiểm 06 loại ngoại tệ: USD , EURO , GBP , CAD , JPY, HKD . - Phần mềm kiểm giả các loại ngoại tệ với công nghệ tiên tiến nhất ( cấp nhật phần mềm mới). - Phát hiện các loại ngoại tệ giả và siêu giả chính xác. - Tốc độ kiểm nhanh, màn hình tinh thể lỏng LCD.

4.800.000 VNĐ

Máy kiểm tra ngoại tệ Oudis HT-106A

- Kiểm tra 08 loại ngoại tệ: USD, Euro, JPY, HKD, BOC, SCB, GBP, CAD. - Phân mềm kiểm giả cập nhật dành cho các loại ngoại tệ giả mới nhất trên thị trường. - Phát hiện các loại ngoại tệ giả và siêu giả chính xác - Tốc độ nhanh, màn hình tinh thể lỏng LCD.

5.200.000 VNĐ

Máy đếm và kiểm tra ngoại tệ Oudis HT-106

- Kiểm tra 06 loại ngoại tệ:USD, EURO, GBP, CAD, JPY, HHD . - Phân mềm kiểm giả cập nhật dành cho các loại ngoại tệ giả mới nhất trên thị trường. - Phát hiện các loại ngoại tệ giả và siêu giả chính xác - Tốc độ nhanh, màn hình tinh thể lỏng LCD.

4.800.000 VNĐ