GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền ViKiMáy đếm tiền VIKI BC 501

- Chức năng đếm cộng đồn lên đến 999 tờ - Có hai mặt số đếm - Tự động khởi động và tự động dừng - Tự động xóa số về không - Có hút bụi làm sạch mắt đếm

3.150.000 VNĐ

Máy đếm tiền ViKi 2080

- Chức năng đếm cộng đồn lên đến 999 tờ - Phát hiện tiền giả thường ( tiền cotton) - Tự động khởi động và tự động dừng - Hiển thị màn hình LED ( 1 mặt số )

2.300.000 VNĐ

Máy đếm tiền ViKi 5580

- Chức năng đếm cộng đồn lên đến 999 tờ - Chức năng tự động đếm và dừng khi đếm xong - Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng - Hiển thị màn hình LED ( 1 mặt số )

Liên hệ

Máy đếm tiền ViKi 5588

- Chức năng đếm cộng đồn lên đến 999 tờ - Chức năng tự động đếm và dừng khi đếm xong - Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng - Hiển thị màn hình LCD ( 1 mặt số )

2.650.000 VNĐ

Máy đếm tiền ViKi 5388

- Chức năng đếm cộng đồn lên đến 999 tờ - Chức năng tự động đếm và dừng khi đếm xong - Kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng - Hiển thị màn hình LED ( 1 mặt số )

2.530.000 VNĐ

Máy đếm tiền VIKI BC 2600

- Máy đếm tiền dạng nằm dài, đếm thông thường - Tự động khởi động và tự động dừng - Chức năng đếm cộng dồn số - Có hút bụi làm sạch mắt đếm

Liên hệ

Máy đếm tiền Viki 680

- Máy đếm tiền dạng vuông - Tự động khởi động và dừng - Chức năng đếm chia mẻ (lập trình số đếm ) - Có 2 màn hình số đếm, và màn hình số phụ kéo dài

2.650.000 VNĐ