GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy tính tiền QUORIONMáy tính tiền Quorion QMP-18

- Quản lý bốn mức giá khác nhau trên một mã hàng - Quản lý  đến 10.000 mã hàng, 100 nhóm hàng, 50 nhân viên thu ngân, 50 nhân viên phục vụ - Chức năng tính giờ tự động - Màn hình LCD sắc nét

5.970.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION QMP-50

- Quản lý 10.000 mã hàng. - Bán 4 giá khác nhau trên một mã hàng. - Chức năng tự động giảm giá cho những mặt hàng khuyến mãi. - Sử dụng nhiều dạng mã vạch khác nhau: EAN8, EAN13, UPC, CODE128, CODE39.

6.300.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION CR 1040

- Quản lý 50 nhóm hàng, từ 3000 đến 20.000 mặt hàng - Bán 4 giá khác nhau trên một mã hàng - Có 50 phím bán hàng nhanh - Có báo cáo tài chinh, nhóm hàng, báo cáo bán hàng, mã hàng theo ca bán, theo giờ -ngày - tuần - tháng

7.800.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION QMP - 2064

- Quản lý 50 nhóm hàng, từ 3000 đến 20.000 mặt hàng - Sử dụng mã vạch khác nhau như: AN8, EAN13, UPC, CODE128, CODE39 - Phù hợp với nhiều hình thức kinh doanh

9.700.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION CR 1242

- Quản lý 99 nhóm hàng, từ 1.000 - 20.000 mã hàng - Bán 4 giá khác nhau trên một mã hàng - Có 90 phím bán hàng nhanh - Tự động chuyển giá bán theo thời gian quy định - Báo cáo mã hàng, tài chính theo từng nhân viên Thu ngân.

12.700.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION QMP-2264

- Quản lý đến 55.000 mã hàng (PLU), 999 nhóm hàng - Bán đến 20 mức giá khác nhau. - Quản lý hàng tồn kho - Tên món hàng lên đến 25 ký tự. - Tên món hàng có thể in cùng lúc 2 ngôn ngữ khác nhau.

13.500.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION QMP 5282

- Quản lý đến ừ 1.000 50.000 mã hàng, 99 nhóm hàng - Bán đến 15 mức giá khác nhau. - Quản lý tồn kho cho từng mã hàng (tên hàng hoá và số lượng) - Tốc độ in: 15 dòng/giây

17.900.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION Q-TOUCH 8

- Quản lý đến từ 1.000 50.000 mã hàng - Bán đến 20 mức giá khác nhau. - Màn hình cảm ứng: 8“ TFTLCD Display - Kết nối hệ thống camera quan sát

18.200.000 VNĐ

Máy tính tiền Quorion Q-Touch 10

- Quản lý đến 55.000 mã hàng - Sử dụng các loại mã vạch (barcode): EAN8, EAN13, UPC, CODE128, CODE39. (Tối đa 16 số) - Máy tính tiền TOUCH 10  kết nối đa dạng với các thiết bị ngoại vi - Kết nối hệ thống camera quan sát  

24.200.000 VNĐ

Máy tính tiền Quorion Q–TOUCH 12

- Tên món hàng in cùng lúc 2 ngôn ngữ khác nhau - Quản lý đến 55.000 mã hàng (PLU) - Các chức năng vượt trội ứng dụng trong ngành ẩm thực, dịch vụ, khách sạn

27.325.000 VNĐ

Máy tính tiền Quorion Q- Touch 15

- Tên món hàng in cùng lúc 2 ngôn ngữ khác nhau - Quản lý đến 55.000 mã hàng (PLU) - Quản lý 999 nhóm hàng, 999 nhân viên thu ngân, 999 nhân viên phục vụ - Các chức năng vượt trội ứng dụng trong ngành ẩm thực, dịch vụ, khách sạn

29.125.000 VNĐ

Máy tính tiền QUORION QMP 5286

- Quản lý từ 1.000 - 50.000 mã hàng khác nhau - Quản lý tối đa 99 nhóm hàng, quản lý 200 - 10.000 bàn/phòng karaoke/khách hàng thân thiết - Thiết kế 8 tầng phím và 88 phím bán hàng nhanh/mỗi tầng phím - Quản lý 15 mức giá bán cho mỗi mã hàng

19.700.000 VNĐ