GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền MAXTERMáy đếm tiền MAXTER MX - 389

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. - Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút. - 02 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 màn hình kéo dài). - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. - Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.

2.050.000 VNĐ

Máy đếm tiền MAXTER MX - 388

- Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. - Tốc độ đếm nhanh 1100tờ/phút. - 02 màn hình hiển thị số LCD lớn (01 màn hình kéo dài). - Phạm vi số đếm 0 - 9999 có đồng hồ kéo dài. - Tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.

1.890.000 VNĐ