GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền FINAWELLMáy đếm tiền FINAWELL-09A

- Máy đếm tiền kiểu dáng nhỏ gọn - Đếm  tất cả các loại tiền Polymer và tiền giấy - Đồng hồ hiển thị mặt số lớn &  màn hình phụ kéo dài - Chức năng đếm chia mẻ theo ý muốn ( ngắt tờ ) - Tự động xóa số và cộng dồn

1.870.000 VNĐ

Máy đếm tiền FINAWELL FW-02A

- Máy đếm tiền kiểu dáng nhỏ gọn - Đếm tất cả các loại tiền Polymer và tiền giấy - Đồng hồ hiển thị mặt số lớn và màn hình phụ kéo dài - Chức năng đếm chia mẻ theo ý muốn ( ngắt tờ ) - Tự động xóa số và cộng dồn

2.035.000 VNĐ