GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Máy đếm tiền CASHTAMáy đếm tiền CASHTA A11-New

- Phân biệt tiền giả polymer, tiền lẫn loại, mệnh giá tiền - Phân biệt tiền bất thường: tiền rách, tiền bẩn, tiền bị nhiễm hóa chất, tiền bị ghép bị mất 1/2. - Chức năng đếm chia tiền theo số lượng. - Chức năng đếm tiền tự động, đếm cộng dồn lên đến 999 tờ.

6.850.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA A10

- Phân biệt tiền giả polymer, tiền lẫn loại, mệnh giá tiền - Phân biệt tiền bất thường: tiền rách, tiền bẩn, tiền bị nhiễm hóa chất, tiền bị ghép bị mất 1/2. - Chức năng đếm chia tiền theo số lượng. - Chức năng đếm tiền tự động, đếm cộng dồn lên đến 999 tờ.

6.650.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA ZJA9

- Phân biệt tiền giả polymer, tiền lẫn loại, mệnh giá tiền - Phân biệt tiền bất thường: tiền rách, tiền bẩn, tiền bị nhiễm hóa chất, tiền bị ghép bị mất 1/2. - Chức năng đếm chia tiền theo số lượng. - Chức năng đếm tiền tự động, đếm cộng dồn lên đến 999 tờ.

6.520.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA 5800UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - Phát hiện tiền giả Polymer - Tự động nhận dạng và phân biệt mệnh giá - Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

5.550.000 VNĐ

Máy đếm tiền CAHSTA 9700W

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - Phát hiện tiền giả Polymer - Tự động nhận dạng và phân biệt mệnh giá - Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

4.900.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA 8600W

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - Phát hiện tiền giả Polymer - Tự động nhận dạng và phân biệt mệnh giá - Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

5.350.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA 3900UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - Phát hiện tiền giả bằng giấy qua tia cực tím - Tự động nhận dạng và phân biệt mệnh giá - Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

2.050.000 VNĐ

Máy đếm tiền CASHTA 4500UV

- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền - Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn và 1 mặt số kéo dài - Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu. - Đếm được tất cả các loại tiền giấy và Polymer

2.250.000 VNĐ